Welcome
Login / Register

Thích Thiện Thuận


 • 1:35:30 Nơi Tình Yêu Bắt Đầu - ĐĐ Thích Thiện Thuận

  Nơi Tình Yêu Bắt Đầu - ĐĐ Thích Thiện Thuận

  by Admin Added 328 Views / 0 Likes

 • 1:36:56 SUY NGẪM VỀ CUỘC ĐỜI T2-2014 GS Thích Thiện Thuận

  SUY NGẪM VỀ CUỘC ĐỜI T2-2014 GS Thích Thiện Thuận

  by Admin Added 689 Views / 0 Likes

  Nhằm Bố Thí Pháp Âm Làm Phước Cho Chúng Sinh Sửa Sai.

 • 26:18 Con Sẽ Về ...! 1-4

  Con Sẽ Về ...! 1-4

  by Admin Added 576 Views / 0 Likes

  ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2011 - PL 2555VIỆN CHUYÊN TU - Làng Vạn Hạnh - TT Phú MỹH. Tân Thành - Bà Rịa Vũng TàuNgày 07-08-2011 (Ngày 8 tháng 7 AL)

  Featured
 • 40:32 Con Sẽ Về ...! 2-4

  Con Sẽ Về ...! 2-4

  by Admin Added 590 Views / 0 Likes

  ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2011 - PL 2555VIỆN CHUYÊN TU - Làng Vạn Hạnh - TT Phú MỹH. Tân Thành - Bà Rịa Vũng TàuNgày 07-08-2011 (Ngày 8 tháng 7 AL)

  Featured
 • 40:01 Con Sẽ Về ...! 3-4

  Con Sẽ Về ...! 3-4

  by Admin Added 508 Views / 0 Likes

  ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2011 - PL 2555VIỆN CHUYÊN TU - Làng Vạn Hạnh - TT Phú MỹH. Tân Thành - Bà Rịa Vũng TàuNgày 07-08-2011 (Ngày 8 tháng 7 AL)

  Featured
 • 38:17 Con Sẽ Về ...! 4-4

  Con Sẽ Về ...! 4-4

  by Admin Added 629 Views / 0 Likes

  ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2011 - PL 2555VIỆN CHUYÊN TU - Làng Vạn Hạnh - TT Phú MỹH. Tân Thành - Bà Rịa Vũng TàuNgày 07-08-2011 (Ngày 8 tháng 7 AL)

  Featured
 • 53:58 Có Cha Bên Đời - Vu Lan 2010 (p1-4)

  Có Cha Bên Đời - Vu Lan 2010 (p1-4)

  by Admin Added 606 Views / 0 Likes

  Đại Lễ Vu Lan 2010 - PL 2554VIỆN CHUYÊN TULàng Vạn Hạnh - TT Phú Mỹ - H. Tân Thành - Bà Rịa - Vũng Tàu

  Featured
 • 45:02 Có Cha Bên Đời - Vu Lan 2010 (p2-4)

  Có Cha Bên Đời - Vu Lan 2010 (p2-4)

  by Admin Added 541 Views / 0 Likes

  Đại Lễ Vu Lan 2010 - PL 2554VIỆN CHUYÊN TULàng Vạn Hạnh - TT Phú Mỹ - H. Tân Thành - Bà Rịa - Vũng Tàu

  Featured
 • 43:25 Có Cha Bên Đời - Vu Lan 2010 (p3-4)

  Có Cha Bên Đời - Vu Lan 2010 (p3-4)

  by Admin Added 537 Views / 0 Likes

  Đại Lễ Vu Lan 2010 - PL 2554VIỆN CHUYÊN TULàng Vạn Hạnh - TT Phú Mỹ - H. Tân Thành - Bà Rịa - Vũng Tàu

  Featured
 • 39:19 Có Cha Bên Đời - Vu Lan 2010 (p4-4)

  Có Cha Bên Đời - Vu Lan 2010 (p4-4)

  by Admin Added 581 Views / 0 Likes

  Đại Lễ Vu Lan 2010 - PL 2554VIỆN CHUYÊN TULàng Vạn Hạnh - TT Phú Mỹ - H. Tân Thành - Bà Rịa - Vũng Tàu

  Featured
 • 1:05:25 Ân Sư 1-2

  Ân Sư 1-2

  by Admin Added 563 Views / 0 Likes

  Lễ Khánh Tuế Hòa Thượng Viện ChủVIỆN CHUYÊN TU - Làng Vạn Hạnh - Phú Mỹ - Tân Thành - BR-VTNgày 31-10-2009

  Featured
 • 1:09:06 Ân Sư 2-2

  Ân Sư 2-2

  by Admin Added 509 Views / 0 Likes

  Lễ Khánh Tuế Hòa Thượng Viện ChủVIỆN CHUYÊN TU - Làng Vạn Hạnh - Phú Mỹ - Tân Thành - BR-VTNgày 31-10-2009

  Featured
 • 59:17 Chiến Thắng Lòng Mình

  Chiến Thắng Lòng Mình

  by Admin Added 516 Views / 0 Likes

  Pháp Đàm tại VIỆN CHUYÊN TUNgày 27-12-2008

  Featured
 • 07:10 Tâm Thư (Ngày 02-04-2011)

  Tâm Thư (Ngày 02-04-2011)

  by Admin Added 497 Views / 0 Likes

  Tâm Nguyện Kiến Tạo VIỆN CHUYÊN TU

  Featured
 • 53:31 Thần Chú Đại Bi phần 1-1

  Thần Chú Đại Bi phần 1-1

  by Admin Added 331 Views / 0 Likes

  Vào Đời 5: Thần Chú Đại BiThuyết giảng: ĐĐ Thích Thiện Thuận&ĐĐ Thích Hạnh Bảo

 • 46:56 Thần Chú Đại Bi phần 1-2

  Thần Chú Đại Bi phần 1-2

  by Admin Added 357 Views / 0 Likes

  Vào Đời 5: Thần Chú Đại BiThuyết giảng: ĐĐ Thích Thiện Thuận&ĐĐ Thích Hạnh Bảo

 • 58:27 Thần Chú Đại Bi phần 2-1

  Thần Chú Đại Bi phần 2-1

  by Admin Added 480 Views / 0 Likes

  Vào Đời 5: Thần Chú Đại BiThuyết giảng: ĐĐ Thích Thiện Thuận

 • 38:38 Thần Chú Đại Bi phần 2-2

  Thần Chú Đại Bi phần 2-2

  by Admin Added 371 Views / 0 Likes

  Vào Đời 5: Thần Chú Đại BiThuyết giảng: ĐĐ Thích Thiện Thuận

 • 54:42 Thần Chú Đại Bi phần 3-1

  Thần Chú Đại Bi phần 3-1

  by Admin Added 349 Views / 0 Likes

  Vào Đời 5: Thần Chú Đại BiThuyết giảng: ĐĐ Thích Thiện Thuận

 • 39:46 Thần Chú Đại Bi phần 3-2

  Thần Chú Đại Bi phần 3-2

  by Admin Added 353 Views / 0 Likes

  Vào Đời 5: Thần Chú Đại BiThuyết giảng: ĐĐ Thích Thiện Thuận

 • 1:08:35 Chiếc Bóng Lặng Thầm

  Chiếc Bóng Lặng Thầm

  by Admin Added 2,947 Views / 0 Likes

  ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảngtại Chùa VIÊN QUANG - Đồng Nai

  Featured
 • 49:12 Lễ Tổng Kết Huân Tu (Năm 2010) 1-3

  Lễ Tổng Kết Huân Tu (Năm 2010) 1-3

  by Admin Added 475 Views / 0 Likes

  VIỆN CHUYÊN TU - Làng Vạn HạnhTT Phú Mỹ - H. Tân Thành - BR-VTNăm 2010

  Featured
 • 1:03:19 Thần Chú Đại Bi phần 8-1

  Thần Chú Đại Bi phần 8-1

  by Admin Added 339 Views / 0 Likes

  Vào Đời 5: Thần Chú Đại BiThuyết giảng: ĐĐ Thích Thiện Thuận

 • 1:08:03 Ta Còn Có Mẹ

  Ta Còn Có Mẹ

  by Admin Added 439 Views / 0 Likes

  ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảngtại TRƯỜNG MAI CỔ TỰ - Tiền Giang

Categories

RSS
Vitamin World