Welcome
Login / Register

Thích Giác Nhàn


 • 1:53:01 Những Điều Cần Thiết Lúc Sắp Lâm Chung (Rất Hay) - Thích Giác Nhàn (1/2)

  Những Điều Cần Thiết Lúc Sắp Lâm Chung (Rất Hay) - Thích Giác Nhàn (1/2)

  by Admin Added 296 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới (2011), rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài...

 • 1:59:36 Hành Trang Về Cực Lạc - Thích Giác Nhàn

  Hành Trang Về Cực Lạc - Thích Giác Nhàn

  by Admin Added 343 Views / 0 Likes

  http://www.youtube.com/playlist?list=PLD93B76C62E7E09D8.

 • 1:37:08 Phật Pháp Chuyển Hoá Gia Đình Tôi - ĐĐ. Thích Giác Nhàn

  Phật Pháp Chuyển Hoá Gia Đình Tôi - ĐĐ. Thích Giác Nhàn

  by Admin Added 286 Views / 0 Likes

 • 2:00:11 Nhị Nhật Chuyên Tâm - Thích Giác Nhàn (Rất Hay) (giảng Tại Mỹ Quốc, Năm 2010)

  Nhị Nhật Chuyên Tâm - Thích Giác Nhàn (Rất Hay) (giảng Tại Mỹ Quốc, Năm 2010)

  by Admin Added 869 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới (2011), rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài...

 • 1:04:12 Vong Linh Nhap Xac Xin Quy Y Thich Giac Nhan 01

  Vong Linh Nhap Xac Xin Quy Y Thich Giac Nhan 01

  by Admin Added 316 Views / 0 Likes

 • 1:17:22 Yeu Chi Tinh Do Tong  Thich Giac Nhan

  Yeu Chi Tinh Do Tong Thich Giac Nhan

  by Admin Added 337 Views / 0 Likes

 • 1:37:08 Phật Pháp Chuyển Hoá Gia Đình Tôi - ĐĐ. Thích Giác Nhàn

  Phật Pháp Chuyển Hoá Gia Đình Tôi - ĐĐ. Thích Giác Nhàn

  by Admin Added 343 Views / 0 Likes

  Xem những bài pháp khác của ĐĐ. Thích Giác Nhàn ( Click đây ) : http://www.youtube.com/playlist?list=PL47D214C8552BF548 Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Tổ Chức ...

 • 1:39:40 Ăn Chay, Phóng Sanh (Kỳ 1) - Thích Giác Nhàn

  Ăn Chay, Phóng Sanh (Kỳ 1) - Thích Giác Nhàn

  by Admin Added 339 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước n...

 • 2:24:33 Kinh Vô Lượng Thọ Tập 24 - ĐĐ. Thích Giác Nhàn

  Kinh Vô Lượng Thọ Tập 24 - ĐĐ. Thích Giác Nhàn

  by Admin Added 338 Views / 0 Likes

  Xem đầy đủ Click đây : http://www.youtube.com/playlist?list=PLFp-TCPxl7gtgfUhOFsCwJ88RKm9TlibI Kinh Vô Lượng Thọ tập 24 - Phẩm thứ 4: Pháp Tạng Nhân Địa - ĐĐ...

 • 1:57:26 ÂM SIÊU DƯƠNG THỚI - Thích Giác Nhàn

  ÂM SIÊU DƯƠNG THỚI - Thích Giác Nhàn

  by Admin Added 431 Views / 0 Likes

  ÂM SIÊU DƯƠNG THỚI - Bình Dương 30 10 2012 - ĐĐ Thích Giác Nhàn

 • 2:17:39 Kinh Vô Lượng Thọ tập 01 - ĐĐ. Thích Giác Nhàn

  Kinh Vô Lượng Thọ tập 01 - ĐĐ. Thích Giác Nhàn

  by Admin Added 881 Views / 0 Likes

  Xem đầy đủ Click đây : http://www.youtube.com/playlist?list=PLFp-TCPxl7gtgfUhOFsCwJ88RKm9TlibIKinh Vô Lượng Thọ tập 01- ĐĐ. Thích Giác Nhàn thuyết giảng- Tại Pháp hội niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất- Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

  Featured
 • 2:04:49 Kinh Vô Lượng Thọ tập 02 - ĐĐ. Thích Giác Nhàn

  Kinh Vô Lượng Thọ tập 02 - ĐĐ. Thích Giác Nhàn

  by Admin Added 583 Views / 0 Likes

  Xem đầy đủ Click đây : http://www.youtube.com/playlist?list=PLFp-TCPxl7gtgfUhOFsCwJ88RKm9TlibIKinh Vô Lượng Thọ tập 02- ĐĐ. Thích Giác Nhàn thuyết giảng- Tại Pháp hội niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất- Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

  Featured
 • 2:35:32 Kinh Vô Lượng Thọ tập 03 - ĐĐ. Thích Giác Nhàn

  Kinh Vô Lượng Thọ tập 03 - ĐĐ. Thích Giác Nhàn

  by Admin Added 630 Views / 0 Likes

  Xem đầy đủ Click đây : http://www.youtube.com/playlist?list=PLFp-TCPxl7gtgfUhOFsCwJ88RKm9TlibIKinh Vô Lượng Thọ tập 03- ĐĐ. Thích Giác Nhàn thuyết giảng- Tại Pháp hội niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất- Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

  Featured
 • 2:25:36 Kinh Vô Lượng Thọ tập 04 - ĐĐ. Thích Giác Nhàn

  Kinh Vô Lượng Thọ tập 04 - ĐĐ. Thích Giác Nhàn

  by Admin Added 583 Views / 0 Likes

  Xem đầy đủ Click đây : http://www.youtube.com/playlist?list=PLFp-TCPxl7gtgfUhOFsCwJ88RKm9TlibIKinh Vô Lượng Thọ tập 04- ĐĐ. Thích Giác Nhàn thuyết giảng- Tại Pháp hội niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất- Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

  Featured
 • 2:27:45 Kinh Vô Lượng Thọ tập 05 - ĐĐ. Thích Giác Nhàn

  Kinh Vô Lượng Thọ tập 05 - ĐĐ. Thích Giác Nhàn

  by Admin Added 603 Views / 0 Likes

  Xem đầy đủ Click đây : http://www.youtube.com/playlist?list=PLFp-TCPxl7gtgfUhOFsCwJ88RKm9TlibIKinh Vô Lượng Thọ tập 05- ĐĐ. Thích Giác Nhàn thuyết giảng- Tại Pháp hội niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất- Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

  Featured
 • 2:24:00 Kinh Vô Lượng Thọ tập 06 - ĐĐ. Thích Giác Nhàn

  Kinh Vô Lượng Thọ tập 06 - ĐĐ. Thích Giác Nhàn

  by Admin Added 628 Views / 0 Likes

  Xem đầy đủ Click đây : http://www.youtube.com/playlist?list=PLFp-TCPxl7gtgfUhOFsCwJ88RKm9TlibIKinh Vô Lượng Thọ tập 06- ĐĐ. Thích Giác Nhàn thuyết giảng- Tại Pháp hội niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất- Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

  Featured
 • 2:22:17 Kinh Vô Lượng Thọ tập 07 - ĐĐ. Thích Giác Nhàn

  Kinh Vô Lượng Thọ tập 07 - ĐĐ. Thích Giác Nhàn

  by Admin Added 755 Views / 0 Likes

  Xem đầy đủ Click đây : http://www.youtube.com/playlist?list=PLFp-TCPxl7gtgfUhOFsCwJ88RKm9TlibIKinh Vô Lượng Thọ tập 07- ĐĐ. Thích Giác Nhàn thuyết giảng- Tại Pháp hội niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất- Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

  Featured
 • 2:29:06 Kinh Vô Lượng Thọ tập 08 - ĐĐ. Thích Giác Nhàn

  Kinh Vô Lượng Thọ tập 08 - ĐĐ. Thích Giác Nhàn

  by Admin Added 631 Views / 0 Likes

  Xem đầy đủ Click đây : http://www.youtube.com/playlist?list=PLFp-TCPxl7gtgfUhOFsCwJ88RKm9TlibIKinh Vô Lượng Thọ tập 08- ĐĐ. Thích Giác Nhàn thuyết giảng- Tại Pháp hội niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất- Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

  Featured
 • 2:27:25 Kinh Vô Lượng Thọ tập 09 - ĐĐ. Thích Giác Nhàn

  Kinh Vô Lượng Thọ tập 09 - ĐĐ. Thích Giác Nhàn

  by Admin Added 624 Views / 0 Likes

  Xem đầy đủ Click đây : http://www.youtube.com/playlist?list=PLFp-TCPxl7gtgfUhOFsCwJ88RKm9TlibIKinh Vô Lượng Thọ tập 09- ĐĐ. Thích Giác Nhàn thuyết giảng- Tại Pháp hội niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất- Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

  Featured
 • 1:45:11 Kinh Vô Lượng Thọ tập 10 - ĐĐ. Thích Giác Nhàn

  Kinh Vô Lượng Thọ tập 10 - ĐĐ. Thích Giác Nhàn

  by Admin Added 686 Views / 0 Likes

  Xem đầy đủ Click đây : http://www.youtube.com/playlist?list=PLFp-TCPxl7gtgfUhOFsCwJ88RKm9TlibIKinh Vô Lượng Thọ tập 10- ĐĐ. Thích Giác Nhàn thuyết giảng- Tại Pháp hội niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất- Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

  Featured
 • 2:27:31 Kinh Vô Lượng Thọ tập 11 - ĐĐ. Thích Giác Nhàn

  Kinh Vô Lượng Thọ tập 11 - ĐĐ. Thích Giác Nhàn

  by Admin Added 669 Views / 0 Likes

  Xem đầy đủ Click đây : http://www.youtube.com/playlist?list=PLFp-TCPxl7gtgfUhOFsCwJ88RKm9TlibIKinh Vô Lượng Thọ tập 11- ĐĐ. Thích Giác Nhàn thuyết giảng- Tại Pháp hội niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất- Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

  Featured
 • 2:33:10 Kinh Vô Lượng Thọ tập 12 - ĐĐ. Thích Giác Nhàn

  Kinh Vô Lượng Thọ tập 12 - ĐĐ. Thích Giác Nhàn

  by Admin Added 712 Views / 0 Likes

  Xem đầy đủ Click đây : http://www.youtube.com/playlist?list=PLFp-TCPxl7gtgfUhOFsCwJ88RKm9TlibIKinh Vô Lượng Thọ tập 12- ĐĐ. Thích Giác Nhàn thuyết giảng- Tại Pháp hội niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất- Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

  Featured
 • 2:30:57 Kinh Vô Lượng Thọ tập 13 - ĐĐ. Thích Giác Nhàn

  Kinh Vô Lượng Thọ tập 13 - ĐĐ. Thích Giác Nhàn

  by Admin Added 606 Views / 0 Likes

  Xem đầy đủ Click đây : http://www.youtube.com/playlist?list=PLFp-TCPxl7gtgfUhOFsCwJ88RKm9TlibIKinh Vô Lượng Thọ tập 13- ĐĐ. Thích Giác Nhàn thuyết giảng- Tại Pháp hội niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất- Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

  Featured

Categories

RSS
Vitamin World