Welcome
Login / Register

Hoạt động Từ Thiện


 • 04:57 Hoạt động từ thiện 3

  Hoạt động từ thiện 3

  by Admin Added 525 Views / 0 Likes

  Cứu trợ bão Xangsanen thăm những người bị thiệt mạng do bão

  Featured
 • 03:01 Hoạt động từ thiện 1

  Hoạt động từ thiện 1

  by Admin Added 514 Views / 0 Likes

  Cứu trợ bão số 6 Xangsane

  Featured
 • 02:30 Hoạt động từ thiện 2

  Hoạt động từ thiện 2

  by Admin Added 484 Views / 0 Likes

  Cứu trợ bão

  Featured
 • 06:15 Đại Đức Thích Thiện Tánh: Những Bước Chân Từ Thiện 12

  Đại Đức Thích Thiện Tánh: Những Bước Chân Từ Thiện 12

  by Admin Added 316 Views / 0 Likes

  Trong 1 lần đi làm từ thiện tôi có được quen biết 1 nhà sư có tấm lòng vàng. Thầy đi cứu khổ, cứu nạn chonhững hoàn cảnh khó khăn, những con người mà xã hội ít quan tâm tới, những con người tật nguyền, neo đơn không nơi lương tựa, những đứa trẻ sinh ra kh

 • 30:26 Đại Đức Thích Thiện Tánh: Những Bước Chân Từ Thiện 2011 Phần 3

  Đại Đức Thích Thiện Tánh: Những Bước Chân Từ Thiện 2011 Phần 3

  by Admin Added 410 Views / 0 Likes

  Những bước chân lại nối tiếp những bước chân. Càng đi càng thấy trên đất nước quê hương có nhiều hoàn cảnh khác nhau. Số phận của họ sẽ như thế nào nếu không có những tấm lòng đồng cảm, không ngại khó khăn tìm tới để sẻ chia 1 chút hạnh phúc của mình. Tôi

  Featured
 • 06:56 Đại Đức Thích Thiện Tánh: Những Bước Chân Từ Thiện 11

  Đại Đức Thích Thiện Tánh: Những Bước Chân Từ Thiện 11

  by Admin Added 715 Views / 0 Likes

  Trong 1 lần đi làm từ thiện tôi có được quen biết 1 nhà sư có tấm lòng vàng. Thầy đi cứu khổ, cứu nạn cho những hoàn cảnh khó khăn, những con người mà xã hội ít quan tâm tới, những con người tật nguyền, neo đơn không nơi lương tựa, những đứa trẻ sinh ra k

  Featured
 • 05:27 Đại Đức Thích Thiện Tánh: Những Bước Chân Từ Thiện 6

  Đại Đức Thích Thiện Tánh: Những Bước Chân Từ Thiện 6

  by Admin Added 464 Views / 0 Likes

  Trong 1 lần đi làm từ thiện tôi có được quen biết 1 nhà sư có tấm lòng vàng. Thầy đi cứu khổ, cứu nạn cho những hoàn cảnh khó khăn, những con người mà xã hội ít quan tâm tới, những con người tật nguyền, neo đơn không nơi lương tựa, những đứa trẻ sinh ra k

  Featured
 • 03:39 Đại Đức Thích Thiện Tánh: Những Bước Chân Từ Thiện 5

  Đại Đức Thích Thiện Tánh: Những Bước Chân Từ Thiện 5

  by Admin Added 903 Views / 0 Likes

  Trong 1 lần đi làm từ thiện tôi có được quen biết 1 nhà sư có tấm lòng vàng. Thầy đi cứu khổ, cứu nạn chonhững hoàn cảnh khó khăn, những con người mà xã hội ít quan tâm tới, những con người tật nguyền, neo đơn không nơi lương tựa, những đứa trẻ sinh ra kh

  Featured
 • 06:20 Đại Đức Thích Thiện Tánh: Những Bước Chân Từ Thiện 10

  Đại Đức Thích Thiện Tánh: Những Bước Chân Từ Thiện 10

  by Admin Added 456 Views / 0 Likes

  Trong 1 lần đi làm từ thiện tôi có được quen biết 1 nhà sư có tấm lòng vàng. Thầy đi cứu khổ, cứu nạn chonhững hoàn cảnh khó khăn, những con người mà xã hội ít quan tâm tới, những con người tật nguyền, neo đơn không nơi lương tựa, những đứa trẻ sinh ra kh

  Featured
 • 22:01 Đại Đức Thích Thiện Tánh: Những Bước Chân Từ Thiện 2011 Phần 4

  Đại Đức Thích Thiện Tánh: Những Bước Chân Từ Thiện 2011 Phần 4

  by Admin Added 492 Views / 0 Likes

  Những bước chân lại nối tiếp những bước chân. Càng đi càng thấy trên đất nước quê hương có nhiều hoàn cảnh khác nhau. Số phận của họ sẽ như thế nào nếu không có những tấm lòng đồng cảm, không ngại khó khăn tìm tới để sẻ chia 1 chút hạnh phúc của mình. Tôi

  Featured
 • 18:09 Đại Đức Thích Thiện Tánh: Những Bước Chân Từ Thiện 2011 Phần 10

  Đại Đức Thích Thiện Tánh: Những Bước Chân Từ Thiện 2011 Phần 10

  by Admin Added 459 Views / 0 Likes

  Những bước chân lại nối tiếp những bước chân. Càng đi càng thấy trên đất nước quê hương có nhiều hoàn cảnh khác nhau. Số phận của họ sẽ như thế nào nếu không có những tấm lòng đồng cảm, không ngại khó khăn tìm tới để sẻ chia 1 chút hạnh phúc của mình. Tôi

  Featured
 • 21:53 Đại Đức Thích Thiện Tánh: Những Bước Chân Từ Thiện 2011 Phần 15

  Đại Đức Thích Thiện Tánh: Những Bước Chân Từ Thiện 2011 Phần 15

  by Admin Added 266 Views / 0 Likes

  Những bước chân lại nối tiếp những bước chân. Càng đi càng thấy trên đất nước quê hương có nhiều hoàn cảnh khác nhau. Số phận của họ sẽ như thế nào nếu không có những tấm lòng đồng cảm, không ngại khó khăn tìm tới để sẻ chia 1 chút hạnh phúc của mình. Tôi

 • 04:46 Đại Đức Thích Thiện Tánh: Những Bước Chân Từ Thiện 3

  Đại Đức Thích Thiện Tánh: Những Bước Chân Từ Thiện 3

  by Admin Added 281 Views / 0 Likes

  Trong 1 lần đi làm từ thiện tôi có được quen biết 1 nhà sư có tấm lòng vàng. Thầy đi cứu khổ, cứu nạn chonhững hoàn cảnh khó khăn, những con người mà xã hội ít quan tâm tới, những con người tật nguyền, neo đơn không nơi lương tựa, những đứa trẻ sinh ra kh

 • 18:09 Đại Đức Thích Thiện Tánh: Những Bước Chân Từ Thiện 2011 Phần 9

  Đại Đức Thích Thiện Tánh: Những Bước Chân Từ Thiện 2011 Phần 9

  by Admin Added 304 Views / 0 Likes

  Những bước chân lại nối tiếp những bước chân. Càng đi càng thấy trên đất nước quê hương có nhiều hoàn cảnh khác nhau. Số phận của họ sẽ như thế nào nếu không có những tấm lòng đồng cảm, không ngại khó khăn tìm tới để sẻ chia 1 chút hạnh phúc của mình. Tôi

 • 24:50 Đại Đức Thích Thiện Tánh: Những Bước Chân Từ Thiện 2011 Phần 7

  Đại Đức Thích Thiện Tánh: Những Bước Chân Từ Thiện 2011 Phần 7

  by Admin Added 276 Views / 0 Likes

  Những bước chân lại nối tiếp những bước chân. Càng đi càng thấy trên đất nước quê hương có nhiều hoàn cảnh khác nhau. Số phận của họ sẽ như thế nào nếu không có những tấm lòng đồng cảm, không ngại khó khăn tìm tới để sẻ chia 1 chút hạnh phúc của mình. Tôi

 • 09:49 Đại Đức Thích Thiện Tánh: Những Bước Chân Từ Thiện. Phần 2.3

  Đại Đức Thích Thiện Tánh: Những Bước Chân Từ Thiện. Phần 2.3

  by Admin Added 272 Views / 0 Likes

  Thêm 1 lần nữa tôi lại theo chân Thầy. Lần này Đoàn từ thiện của Thầy Thiện Tánh tổ chức mổ mắt từ thiện cho những bệnh nhân nghèo không có khả năng điều trị. Họ được Thầy tập hợp lại từ nhiều vùng quê khác nhau. Từ những vùng quê nghèo khó của tỉnh Bình

 • 07:55 Đại Đức Thích Thiện Tánh: Những Bước Chân Từ Thiện 9

  Đại Đức Thích Thiện Tánh: Những Bước Chân Từ Thiện 9

  by Admin Added 274 Views / 0 Likes

  Trong 1 lần đi làm từ thiện tôi có được quen biết 1 nhà sư có tấm lòng vàng. Thầy đi cứu khổ, cứu nạn chonhững hoàn cảnh khó khăn, những con người mà xã hội ít quan tâm tới, những con người tật nguyền, neo đơn không nơi lương tựa, những đứa trẻ sinh ra kh

 • 05:55 Đại Đức Thích Thiện Tánh: Những Bước Chân Từ Thiện 4

  Đại Đức Thích Thiện Tánh: Những Bước Chân Từ Thiện 4

  by Admin Added 279 Views / 0 Likes

  Trong 1 lần đi làm từ thiện tôi có được quen biết 1 nhà sư có tấm lòng vàng. Thầy đi cứu khổ, cứu nạn chonhững hoàn cảnh khó khăn, những con người mà xã hội ít quan tâm tới, những con người tật nguyền, neo đơn không nơi lương tựa, những đứa trẻ sinh ra kh

 • 09:59 Đại Đức Thích Thiện Tánh: Những Bước Chân Từ Thiện 1

  Đại Đức Thích Thiện Tánh: Những Bước Chân Từ Thiện 1

  by Admin Added 281 Views / 0 Likes

  Trong 1 lần đi làm từ thiện tôi có được quen biết 1 nhà sư có tấm lòng vàng. Thầy đi cứu khổ, cứu nạn cho những hoàn cảnh khó khăn, những con người mà xã hội ít quan tâm tới, những con người tật nguyền, neo đơn không nơi lương tựa, những đứa trẻ sinh ra k

 • 14:00 Popular Đại Đức Thích Thiện Tánh: Những Bước Chân Từ Thiện 2011 Phần 12

  Đại Đức Thích Thiện Tánh: Những Bước Chân Từ Thiện 2011 Phần 12

  by Admin Added 119.7k Views / 0 Likes

  Những bước chân lại nối tiếp những bước chân. Càng đi càng thấy trên đất nước quê hương có nhiều hoàn cảnh khác nhau. Số phận của họ sẽ như thế nào nếu không có những tấm lòng đồng cảm, không ngại khó khăn tìm tới để sẻ chia 1 chút hạnh phúc của mình. Tôi

  Featured
 • 09:56 Đại Đức Thích Thiện Tánh: Những Bước Chân Từ Thiện. Phần 2.1

  Đại Đức Thích Thiện Tánh: Những Bước Chân Từ Thiện. Phần 2.1

  by Admin Added 282 Views / 0 Likes

  Thêm 1 lần nữa tôi lại theo chân Thầy. Lần này Đoàn từ thiện của Thầy Thiện Tánh tổ chức mổ mắt từ thiện cho những bệnh nhân nghèo không có khả năng điều trị. Họ được Thầy tập hợp lại từ nhiều vùng quê khác nhau. Từ những vùng quê nghèo khó của tỉnh Bình

 • 15:53 Đại Đức Thích Thiện Tánh: Những Bước Chân Từ Thiện 2011 Phần 8

  Đại Đức Thích Thiện Tánh: Những Bước Chân Từ Thiện 2011 Phần 8

  by Admin Added 294 Views / 0 Likes

  Những bước chân lại nối tiếp những bước chân. Càng đi càng thấy trên đất nước quê hương có nhiều hoàn cảnh khác nhau. Số phận của họ sẽ như thế nào nếu không có những tấm lòng đồng cảm, không ngại khó khăn tìm tới để sẻ chia 1 chút hạnh phúc của mình. Tôi

 • 05:26 Đại Đức Thích Thiện Tánh: Những Bước Chân Từ Thiện: Phần 2.9

  Đại Đức Thích Thiện Tánh: Những Bước Chân Từ Thiện: Phần 2.9

  by Admin Added 284 Views / 0 Likes

  Thêm 1 lần nữa tôi lại theo chân Thầy. Lần này Đoàn từ thiện của Thầy Thiện Tánh tổ chức mổ mắt từ thiện cho những bệnh nhân nghèo không có khả năng điều trị. Họ được Thầy tập hợp lại từ nhiều vùng quê khác nhau. Từ những vùng quê nghèo khó của tỉnh Bình

 • 24:51 Đại Đức Thích Thiện Tánh: Những Bước Chân Từ Thiện 2011 Phần 5

  Đại Đức Thích Thiện Tánh: Những Bước Chân Từ Thiện 2011 Phần 5

  by Admin Added 271 Views / 0 Likes

  Những bước chân lại nối tiếp những bước chân. Càng đi càng thấy trên đất nước quê hương có nhiều hoàn cảnh khác nhau. Số phận của họ sẽ như thế nào nếu không có những tấm lòng đồng cảm, không ngại khó khăn tìm tới để sẻ chia 1 chút hạnh phúc của mình. Tôi

Categories

RSS
Vitamin World