Welcome
Login / Register

Đĩa giảng năm 2009 - Tại các đạo tràng


 • 1:04:26 Báo Ân 1-2

  Báo Ân 1-2

  by Admin Added 334 Views / 0 Likes

  ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảngtại Chùa Vĩnh Thạnh - An Giang

 • 48:48 Báo Ân 2-2

  Báo Ân 2-2

  by Admin Added 337 Views / 0 Likes

  ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảngtại Chùa Vĩnh Thạnh - An Giang

 • 57:44 Những Quan Điểm Sai Lầm 2-2

  Những Quan Điểm Sai Lầm 2-2

  by Admin Added 344 Views / 0 Likes

  ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảngtại TỊNH THẤT PHÁP THỦY - Q.8 - Tp HCM

 • 46:25 Nghệ Thuật Nói Chuyện Trước Công Chúng 2-3

  Nghệ Thuật Nói Chuyện Trước Công Chúng 2-3

  by Admin Added 351 Views / 1 Likes

  HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM - Tp HCMKhai Giảng Lớp Tập Huấn Kỹ Năng Hoằng PhápĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảng

 • 1:00:38 Học Đạo Quý Vô Tâm 1-2

  Học Đạo Quý Vô Tâm 1-2

  by Admin Added 329 Views / 0 Likes

  ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảngtại Chùa TỪ ÂN - Phú Yên

 • 59:12 Học Đạo Quý Vô Tâm 2-2

  Học Đạo Quý Vô Tâm 2-2

  by Admin Added 327 Views / 0 Likes

  ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảngtại Chùa TỪ ÂN - Phú Yên

 • 42:08 Vu Lan Thắng Hội 1-2

  Vu Lan Thắng Hội 1-2

  by Admin Added 332 Views / 0 Likes

  ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảngtại Chùa VIÊN GIÁC - Đồng Nai

 • 38:46 Vu Lan Thắng Hội 2-2

  Vu Lan Thắng Hội 2-2

  by Admin Added 337 Views / 0 Likes

  ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảngtại Chùa VIÊN GIÁC - Đồng Nai

 • 57:54 Chánh Kiến 1-2

  Chánh Kiến 1-2

  by Admin Added 392 Views / 0 Likes

  ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảngtại Chùa THIỀN QUANG - Tp HCM

 • 52:15 Chánh Kiến 2-2

  Chánh Kiến 2-2

  by Admin Added 347 Views / 0 Likes

  ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảngtại Chùa THIỀN QUANG - Tp HCM

 • 53:44 Niệm Phật Để Thoát Sinh Tử 2-2

  Niệm Phật Để Thoát Sinh Tử 2-2

  by Admin Added 346 Views / 0 Likes

  ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảngtại Chùa QUẢNG SƠN - Bình Thuận

 • 51:49 Trách Nhiệm Người Phật Tử 1-2

  Trách Nhiệm Người Phật Tử 1-2

  by Admin Added 316 Views / 0 Likes

  ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảngtại Chùa PHƯỚC SƠN - Vĩnh Long

 • 49:33 Trách Nhiệm Người Phật Tử 2-2

  Trách Nhiệm Người Phật Tử 2-2

  by Admin Added 309 Views / 0 Likes

  ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảngtại Chùa PHƯỚC SƠN - Vĩnh Long

 • 57:52 Thật Giả Cuộc Đời 1-2

  Thật Giả Cuộc Đời 1-2

  by Admin Added 507 Views / 0 Likes

  ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảngtại TỔ ĐÌNH LONG KHÁNH - An Giang

  Featured
 • 51:42 Thật Giả Cuộc Đời 2-2

  Thật Giả Cuộc Đời 2-2

  by Admin Added 335 Views / 0 Likes

  ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại TỔ ĐÌNH LONG KHÁNH - An Giang

 • 49:46 Hóa Giải Oán Hờn 2-2

  Hóa Giải Oán Hờn 2-2

  by Admin Added 495 Views / 0 Likes

  ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảngtại Chùa PHẬT QUANG - Trà Vinh

  Featured
 • 1:01:26 Hóa Giải Oán Hờn 1-2

  Hóa Giải Oán Hờn 1-2

  by Admin Added 602 Views / 0 Likes

  ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảngtại Chùa PHẬT QUANG - Trà Vinh

  Featured
 • 1:04:48 Thờ Phật 1-2

  Thờ Phật 1-2

  by Admin Added 349 Views / 0 Likes

  ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại TU VIỆN VĨNH ĐỨC - Tp HCM

 • 1:08:17 Thờ Phật 2-2

  Thờ Phật 2-2

  by Admin Added 344 Views / 0 Likes

  ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảngtại TU VIỆN VĨNH ĐỨC - Tp HCM

 • 1:05:57 Lời Thề 1-2

  Lời Thề 1-2

  by Admin Added 495 Views / 0 Likes

  ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảngtại TỊNH XÁ TRUNG TÂM - Tp HCM

  Featured
 • 56:29 Lời Thề 2-2

  Lời Thề 2-2

  by Admin Added 529 Views / 0 Likes

  ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảngtại TỊNH XÁ TRUNG TÂM - Tp HCM

  Featured
 • 46:45 Đoản Kỳ Xuất Gia 1-2

  Đoản Kỳ Xuất Gia 1-2

  by Admin Added 325 Views / 0 Likes

  ĐĐ thích Thiện Thuận thuyết giảng

 • 50:17 Đoản Kỳ Xuất Gia 2-2

  Đoản Kỳ Xuất Gia 2-2

  by Admin Added 323 Views / 0 Likes

  ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảngtại Chùa THIÊN PHƯỚC - Mỹ Tho

 • 58:21 Thiên Thu 1-2

  Thiên Thu 1-2

  by Admin Added 307 Views / 0 Likes

  ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảngtại TU VIỆN VĨNH ĐỨC - Tp HCM

Categories

RSS
Vitamin World