Welcome
Login / Register

Đĩa giảng năm 2011 - Tại các đạo tràng


 • 51:41 Niềm Tin Trong Tu Học 1-2

  Niềm Tin Trong Tu Học 1-2

  by Admin Added 347 Views / 0 Likes

  ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảngtại Chùa PHÁP HOA - Australia

 • 1:07:23 Nhìn Lại Mình

  Nhìn Lại Mình

  by Admin Added 365 Views / 0 Likes

  ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảngtại Chùa LINH SƠN - Queensland - Australia

 • 47:24 Niềm Tin Trong Tu Học 2-2

  Niềm Tin Trong Tu Học 2-2

  by Admin Added 366 Views / 0 Likes

  ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảngtại Chùa PHÁP HOA - Australia

 • 53:11 Phát Tâm Chân Thật 1-2

  Phát Tâm Chân Thật 1-2

  by Admin Added 366 Views / 0 Likes

  ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảngtại Chùa PHÁP HOA - Australia

 • 50:34 Phát Tâm Chân Thật 2-2

  Phát Tâm Chân Thật 2-2

  by Admin Added 538 Views / 0 Likes

  ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảngtại Chùa PHÁP HOA - Australia

  Featured
 • 54:20 Đạo Phật 2-2

  Đạo Phật 2-2

  by Admin Added 1,916 Views / 0 Likes

  ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảngtại Chùa LINH SƠN - Queensland - Australia

 • 1:02:26 Đạo Phật 1-2

  Đạo Phật 1-2

  by Admin Added 387 Views / 0 Likes

  ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảngtại Chùa LINH SƠN - Queensland - Australia

 • 1:32:05 Sống Chung Với Bệnh

  Sống Chung Với Bệnh

  by Admin Added 343 Views / 0 Likes

  ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảngtại Chùa TRUNG BỬU - Bình Dương

 • 49:28 Hành Trang Của Người Tu Tịnh Độ 1-2

  Hành Trang Của Người Tu Tịnh Độ 1-2

  by Admin Added 478 Views / 0 Likes

  ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảngtại Chùa LIÊN HOA - Bạc Liêu

  Featured
 • 51:22 Hành Trang Của Người Tu Tịnh Độ 2-2

  Hành Trang Của Người Tu Tịnh Độ 2-2

  by Admin Added 375 Views / 0 Likes

  ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảngtại Chùa LIÊN HOA - Bạc Liêu

 • 45:22 Công Đức Tắm Phật 1-2

  Công Đức Tắm Phật 1-2

  by Admin Added 1,683 Views / 0 Likes

  ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảngtại TU VIỆN HUỆ QUANG - Tp HCM

 • 50:08 Công Đức Tắm Phật 2-2

  Công Đức Tắm Phật 2-2

  by Admin Added 693 Views / 0 Likes

  ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảngtại TU VIỆN HUỆ QUANG - Tp HCM

 • 51:16 Để Thoát Khỏi Giận Dữ 1-2

  Để Thoát Khỏi Giận Dữ 1-2

  by Admin Added 388 Views / 0 Likes

  ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảng tạiChùa VĨNH HƯNG - Long An* Video này có phần tiếng không được rõ, kính mong quý vị Phật tử hoan hỉ.

 • 42:03 Để Thoát Khỏi Giận Dữ 2-2

  Để Thoát Khỏi Giận Dữ 2-2

  by Admin Added 329 Views / 0 Likes

  ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảng tạiChùa VĨNH HƯNG - Long An* Video này có phần tiếng không được rõ, kính mong quý vị Phật tử hoan hỉ.

 • 1:02:51 Lòng Người Hối Cải (Phần 2) 1-2

  Lòng Người Hối Cải (Phần 2) 1-2

  by Admin Added 345 Views / 0 Likes

  ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảngtại Chùa QUẢNG SƠN - Bình Thuận

 • 1:00:42 Lòng Người Hối Cải (Phần 2) 2-2

  Lòng Người Hối Cải (Phần 2) 2-2

  by Admin Added 368 Views / 0 Likes

  ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảngtại Chùa QUẢNG SƠN - Bình Thuận

 • 1:24:51 Lò Lửa Hóa Sen Hồng

  Lò Lửa Hóa Sen Hồng

  by Admin Added 532 Views / 0 Likes

  ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảngtại Chùa BỬU ĐÀ - Tp HCM

  Featured
 • 52:34 Ý Nghĩa Khánh Đản 1-2

  Ý Nghĩa Khánh Đản 1-2

  by Admin Added 333 Views / 0 Likes

  ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảngtại Chùa LONG PHƯỚC - Tp. HCM

 • 51:32 Ý Nghĩa Khánh Đản 2-2

  Ý Nghĩa Khánh Đản 2-2

  by Admin Added 275 Views / 0 Likes

  ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảngtại Chùa LONG PHƯỚC - Tp HCM

 • 57:25 Tha Thứ 1-2

  Tha Thứ 1-2

  by Admin Added 435 Views / 0 Likes

  ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảngtại Chùa PHƯỚC TƯỜNG - Q.9 - Tp HCM

 • 57:06 Tha Thứ 2-2

  Tha Thứ 2-2

  by Admin Added 335 Views / 0 Likes

  ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảngtại Chùa PHƯỚC TƯỜNG - Q.9 - Tp HCM

 • 44:41 Những Điều Không Thể Lấy Lại Được 1-2

  Những Điều Không Thể Lấy Lại Được 1-2

  by Admin Added 294 Views / 0 Likes

  ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảngtại QUAN ÂM TỰ - Bình Dương

 • 38:19 Những Điều Không Thể Lấy Lại Được 2-2

  Những Điều Không Thể Lấy Lại Được 2-2

  by Admin Added 319 Views / 0 Likes

  ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảngtại QUAN ÂM TỰ - Bình Dương

 • 1:05:55 Bỏ Xuống 1-2

  Bỏ Xuống 1-2

  by Admin Added 359 Views / 0 Likes

  Chùa PHẬT HỌC - Tp Cần ThơThuyết giảng: ĐĐ Thích Hạnh Bảo&ĐĐ Thích Thiện Thuận

Categories

RSS
Vitamin World