Welcome
Login / Register

Đĩa giảng năm 2010 - Tại các đạo tràng


 • 43:15 Phút Lâm Chung 1-2

  Phút Lâm Chung 1-2

  by Admin Added 328 Views / 0 Likes

  ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảngtại Chùa LIÊN HOA - Cà Mau

 • 43:38 Phút Lâm Chung 2-2

  Phút Lâm Chung 2-2

  by Admin Added 458 Views / 0 Likes

  ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảngtại Chùa LIÊN HOA - Cà Mau

  Featured
 • 45:28 Chân Tâm 1-2

  Chân Tâm 1-2

  by Admin Added 321 Views / 0 Likes

  ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảngtại Chùa QUẢNG SƠN - Bình Thuận

 • 56:59 Chân Tâm 2-2

  Chân Tâm 2-2

  by Admin Added 330 Views / 0 Likes

  ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảngtại Chùa QUẢNG SƠN - Bình Thuận

 • 52:33 Có Và Không 1-2

  Có Và Không 1-2

  by Admin Added 373 Views / 0 Likes

  ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảngtại Chùa PHƯỚC HẬU - Australia

 • 49:10 Có Và Không 2-2

  Có Và Không 2-2

  by Admin Added 315 Views / 0 Likes

  ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảngtại Chùa PHƯỚC HẬU - Australia

 • 51:51 Công Đức Ngũ Giới 1-2

  Công Đức Ngũ Giới 1-2

  by Admin Added 344 Views / 0 Likes

  ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảngtại Chùa TỪ QUANG - Đồng Nai

 • 46:37 Công Đức Ngũ Giới 2-2

  Công Đức Ngũ Giới 2-2

  by Admin Added 348 Views / 0 Likes

  ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảngtại Chùa TỪ QUANG - Đồng Nai

 • 1:14:57 Sở Chấp

  Sở Chấp

  by Admin Added 607 Views / 0 Likes

  ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảngtại Chùa LIÊN QUANG- Trà Vinh

 • 1:15:01 Tình Pháp Lữ

  Tình Pháp Lữ

  by Admin Added 362 Views / 0 Likes

  ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảngtại Tịnh Xá NGỌC CHƠN - Tây Ninh

 • 59:28 Quay Về Nương Tựa 1-2

  Quay Về Nương Tựa 1-2

  by Admin Added 327 Views / 0 Likes

  ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảngtại Chùa TỪ QUANG - Tp HCM

 • 57:46 Quay Về Nương Tựa 2-2

  Quay Về Nương Tựa 2-2

  by Admin Added 342 Views / 0 Likes

  ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảngtại Chùa TỪ QUANG - Tp HCM

 • 1:14:39 Thiện Và Ác 2-2

  Thiện Và Ác 2-2

  by Admin Added 337 Views / 0 Likes

  ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảngtại Chùa TỪ THUYỀN - Tp HCM

 • 1:07:24 Thiện Và Ác 1-2

  Thiện Và Ác 1-2

  by Admin Added 311 Views / 0 Likes

  ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảngtại Chùa TỪ THUYỀN - Tp HCM

 • 38:45 Bóng Chiều Tà 1-2

  Bóng Chiều Tà 1-2

  by Admin Added 352 Views / 0 Likes

  ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảngtại Chùa TÂY LONG - Phú Thọ

 • 38:21 Bóng Chiều Tà 2-2

  Bóng Chiều Tà 2-2

  by Admin Added 353 Views / 0 Likes

  ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảngtại Chùa TÂY LONG - Phú Thọ

 • 46:04 Nỗi Đợi Chờ 2-2

  Nỗi Đợi Chờ 2-2

  by Admin Added 360 Views / 0 Likes

  ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảngtại TỊNH XÁ NGỌC THÀNH - Tp HCM

 • 50:06 Nỗi Đợi Chờ 1-2

  Nỗi Đợi Chờ 1-2

  by Admin Added 379 Views / 0 Likes

  ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại TỊNH XÁ NGỌC THÀNH - Tp HCM

 • 48:10 Nghệ Thuật Nói Chuyện Trước Công Chúng 1-3

  Nghệ Thuật Nói Chuyện Trước Công Chúng 1-3

  by Admin Added 512 Views / 1 Likes

  HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM - Tp HCMKhai Giảng Lớp Tập Huấn Kỹ Năng Hoằng PhápĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảng

  Featured
 • 56:43 Hành Trình Thọ Sanh 1-2

  Hành Trình Thọ Sanh 1-2

  by Admin Added 593 Views / 0 Likes

  ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảngtại TỔ ĐÌNH HỘI KHÁNH - Bình Dương

  Featured
 • 52:04 Hành Trình Thọ Sanh 2-2

  Hành Trình Thọ Sanh 2-2

  by Admin Added 721 Views / 0 Likes

  ĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảngtại TỔ ĐÌNH HỘI KHÁNH - Bình Dương

  Featured
 • 49:30 Nghệ Thuật Nói Chuyện Trước Công Chúng 3-3

  Nghệ Thuật Nói Chuyện Trước Công Chúng 3-3

  by Admin Added 340 Views / 0 Likes

  HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM - Tp HCMKhai Giảng Lớp Tập Huấn Kỹ Năng Hoằng PhápĐĐ Thích Thiện Thuận thuyết giảng

 • 43:53 Niệm Phật 2-2

  Niệm Phật 2-2

  by Admin Added 333 Views / 0 Likes

  Chùa QUẢNG SƠN - Bình ThuậnThuyết giảng: ĐĐ Thích Thiện Thuận&ĐĐ Thích Thiện Hưng

 • 42:01 Niệm Phật 1-2

  Niệm Phật 1-2

  by Admin Added 356 Views / 0 Likes

  Chùa QUẢNG SƠN - Bình ThuậnThuyết giảng: ĐĐ Thích Thiện Thuận&ĐĐ Thích Thiện Hưng

Categories

RSS
Vitamin World