Welcome
Login / Register

Đạo Tràng Mai Thôn


 • 2:00:23 Đường Xưa Mây Trắng - Thích Nhất Hạnh (12/12)

  Đường Xưa Mây Trắng - Thích Nhất Hạnh (12/12)

  by Admin Added 510 Views / 0 Likes

  Download Trọn Bộ: http://nammoadidaphat.org/files/duongxuamaytrang/

  Featured
 • 2:01:01 Đường Xưa Mây Trắng - Thích Nhất Hạnh (11/12)

  Đường Xưa Mây Trắng - Thích Nhất Hạnh (11/12)

  by Admin Added 463 Views / 0 Likes

  Download Trọn Bộ: http://nammoadidaphat.org/files/duongxuamaytrang/

  Featured
 • 2:01:01 Đường Xưa Mây Trắng - Thích Nhất Hạnh (10/12)

  Đường Xưa Mây Trắng - Thích Nhất Hạnh (10/12)

  by Admin Added 486 Views / 0 Likes

  Download Trọn Bộ: http://nammoadidaphat.org/files/duongxuamaytrang/

  Featured
 • 2:01:01 Đường Xưa Mây Trắng - Thích Nhất Hạnh (09/12)

  Đường Xưa Mây Trắng - Thích Nhất Hạnh (09/12)

  by Admin Added 505 Views / 0 Likes

  Download Trọn Bộ: http://nammoadidaphat.org/files/duongxuamaytrang/

  Featured
 • 2:01:01 Đường Xưa Mây Trắng - Thích Nhất Hạnh (08/12)

  Đường Xưa Mây Trắng - Thích Nhất Hạnh (08/12)

  by Admin Added 478 Views / 0 Likes

  Download Trọn Bộ: http://nammoadidaphat.org/files/duongxuamaytrang/

  Featured
 • 2:01:01 Đường Xưa Mây Trắng - Thích Nhất Hạnh (07/12)

  Đường Xưa Mây Trắng - Thích Nhất Hạnh (07/12)

  by Admin Added 456 Views / 0 Likes

  Download Trọn Bộ: http://nammoadidaphat.org/files/duongxuamaytrang/

  Featured
 • 2:01:01 Đường Xưa Mây Trắng - Thích Nhất Hạnh (06/12)

  Đường Xưa Mây Trắng - Thích Nhất Hạnh (06/12)

  by Admin Added 472 Views / 0 Likes

  Download Trọn Bộ: http://nammoadidaphat.org/files/duongxuamaytrang/

  Featured
 • 2:01:01 Đường Xưa Mây Trắng - Thích Nhất Hạnh (05/12)

  Đường Xưa Mây Trắng - Thích Nhất Hạnh (05/12)

  by Admin Added 488 Views / 0 Likes

  Download Trọn Bộ: http://nammoadidaphat.org/files/duongxuamaytrang/

  Featured
 • 2:01:01 Đường Xưa Mây Trắng - Thích Nhất Hạnh (04/12)

  Đường Xưa Mây Trắng - Thích Nhất Hạnh (04/12)

  by Admin Added 455 Views / 0 Likes

  Download Trọn Bộ: http://nammoadidaphat.org/files/duongxuamaytrang/

  Featured
 • 2:01:01 Đường Xưa Mây Trắng - Thích Nhất Hạnh (03/12)

  Đường Xưa Mây Trắng - Thích Nhất Hạnh (03/12)

  by Admin Added 465 Views / 0 Likes

  Download Trọn Bộ: http://nammoadidaphat.org/files/duongxuamaytrang/

  Featured
 • 2:01:01 Đường Xưa Mây Trắng - Thích Nhất Hạnh (02/12)

  Đường Xưa Mây Trắng - Thích Nhất Hạnh (02/12)

  by Admin Added 482 Views / 0 Likes

  Download Trọn Bộ: http://nammoadidaphat.org/files/duongxuamaytrang/

  Featured
 • 2:01:01 Đường Xưa Mây Trắng - Thích Nhất Hạnh (01/12)

  Đường Xưa Mây Trắng - Thích Nhất Hạnh (01/12)

  by Admin Added 642 Views / 0 Likes

  Download Trọn Bộ: http://nammoadidaphat.org/files/duongxuamaytrang/

  Featured
 • 11:18 Bài Tụng Hạnh Phúc - Nhật Tụng Thiền Môn

  Bài Tụng Hạnh Phúc - Nhật Tụng Thiền Môn

  by Admin Added 720 Views / 0 Likes

  Bài tụng hạnh phúc Chúng con được ngồi đây Trong phút giây hiện tại Bao bọc bởi tăng thân Thấy mình thật may mắn: Sinh ra được làm người Con sớm gặp chánh pháp Hạt Bồ Đề tưới tẩm Lại có duyên được sống Hòa hợp trong tăng thân. (C) Năng lượng của tăng đoàn

  Featured
 • 09:34 Bài Tụng Hạnh Phúc - Kinh Nhạc Làng Mai

  Bài Tụng Hạnh Phúc - Kinh Nhạc Làng Mai

  by Admin Added 589 Views / 0 Likes

  Bài tụng hạnh phúc Chúng con được ngồi đây Trong phút giây hiện tại Bao bọc bởi tăng thân Thấy mình thật may mắn: Sinh ra được làm người Con sớm gặp chánh pháp Hạt Bồ Đề tưới tẩm Lại có duyên được sống Hòa hợp trong tăng thân. (C) Năng lượng của tăng đoàn

  Featured
 • 02:36 Pháp Giới Thực ấn - Thơ Nhất Hạnh

  Pháp Giới Thực ấn - Thơ Nhất Hạnh

  by Admin Added 462 Views / 0 Likes

  Pháp giới thực ấn thơ Nhất Hạnh Trong tách cà phê của anh sáng nay có một giọt lệ Xin đừng nghe lời tôi Trong tách cà phê sáng nay của tôi có một giọt máu Bạn ơi xin đừng la mắng tôi Tôi không thể nào nuốt trôi được chất loãng này Không khí trong buồng ph

  Featured
 • 05:30 Bướm Bay Vườn Cải Hoa Vàng - Nhất Hạnh

  Bướm Bay Vườn Cải Hoa Vàng - Nhất Hạnh

  by Admin Added 647 Views / 0 Likes

  Bướm bay vườn cải hoa vàng thơ Nhất Hạnh Mười năm vườn xưa xanh tốt Hai mươi năm nắng dọi lều tranh Mẹ tôi gọi tôi về Bên bếp nước rửa chân Hơ tay trên bếp lửa hồng Đợi cơm chiều khi màn đêm buông xuống. Tôi không bao giờ khôn lớn Kể gì mười năm, hai mươi

  Featured
 • 06:17 Hiện Pháp Lạc Trú - Thiền Môn Nhật Tụng

  Hiện Pháp Lạc Trú - Thiền Môn Nhật Tụng

  by Admin Added 620 Views / 0 Likes

  Hiện pháp lạc trú Đức Thế Tôn từng dạy: "Quá khứ đã đi qua Và tương lai chưa tới Con đừng để tâm chìm đắm Trong tiếc thương quá khứ Trong lo lắng tương lai" Bụt bảo: "Con có thể Sống an lạc thảnh thơi Trong giây phút hiện tại" Nay con nghe lời đức Bổn Sư

  Featured
 • 09:09 Khơi Suối Yêu Thương - Kinh Nhạc Làng Mai

  Khơi Suối Yêu Thương - Kinh Nhạc Làng Mai

  by Admin Added 648 Views / 0 Likes

  Khơi suối yêu thương Cúi đầu kính lạy Quan Thế Âm Nguyện lớn vì đời luôn hiện thân Mắt thương nhìn đời thường quán chiếu Lắng nghe cứu độ vớt trầm luân Cành dương rẩy nước thiêng cam lộ Gột sạch tâm con mọi cấu trần Con xin một lòng về nương tựa Nguyền ướ

  Featured
 • 02:29 Uyên Nguyên - Thơ Nhất Hạnh

  Uyên Nguyên - Thơ Nhất Hạnh

  by Admin Added 478 Views / 0 Likes

  Uyên nguyên thơ Nhất Hạnh Himalaya là dãy núi nào? Trong tôi có một ngọn hùng phong đỉnh vươn cao trời mây khói Hãy đến cùng tôi dưới chân hùng phong không tên gọi Ngồi trên những tảng đá xanh không tuổi Lặng nhìn thời gian xe từng sợi tơ óng ánh dệt thàn

  Featured
 • 07:03 Đêm Nguyện Cầu - Thơ&nhạc Nhất Hạnh

  Đêm Nguyện Cầu - Thơ&nhạc Nhất Hạnh

  by Admin Added 543 Views / 0 Likes

  Đêm nguyện cầu thơ&nhạc Nhất Hạnh trình bày Hà Thanh Giờ phút linh thiêng Gió lặng chim ngừng Trái đất rung động bảy lần Khi bất diệt đi ngang dòng sinh diệt Bàn tay chuyển Pháp Trong hương đêm tinh khiết Ấn cát tường nở trắng một bông hoa Thế giới ba ngà

  Featured
 • 05:12 Bài Tụng Hiện Pháp Lạc Trú - Kinh Nhạc Làng Mai

  Bài Tụng Hiện Pháp Lạc Trú - Kinh Nhạc Làng Mai

  by Admin Added 358 Views / 0 Likes

  Bài tụng Hiện pháp lạc trú Đức Thế Tôn từng dạy: "Quá khứ đã đi qua Và tương lai chưa tới Con đừng để tâm chìm đắm Trong tiếc thương quá khứ Trong lo lắng tương lai" Bụt bảo: "Con có thể Sống an lạc thảnh thơi Trong giây phút hiện tại" Nay con nghe lời đứ

 • 09:30 Kinh Sức Mạnh Quan Âm - Kinh Nhạc Làng Mai

  Kinh Sức Mạnh Quan Âm - Kinh Nhạc Làng Mai

  by Admin Added 695 Views / 0 Likes

  Kinh sức mạnh Quan Âm "Thế Tôn muôn vẻ đẹp Con xin hỏi lại Người Bồ Tát kia vì sao Tên là Quan Thế Âm?" Bậc diệu tướng từ tôn Trả lời Vô Tận Ý: "Vì hạnh nguyện Quan Âm Đáp ứng được muôn nơi. "Lời thề rộng như biển Vô lượng kiếp qua rồi Đã theo ngàn muôn B

  Featured
 • 07:01 Kinh Thương Yêu - Nhật Tụng Thiền Môn

  Kinh Thương Yêu - Nhật Tụng Thiền Môn

  by Admin Added 700 Views / 0 Likes

  Kinh Thương Yêu Những ai muốn đạt tới an lạc thường nên học hạnh thẳng thắn, khiêm cung, biết sử dụng ngôn ngữ từ ái, những kẻ ấy biết sống đơn giản mà hạnh phúc, nếp sống từ hòa, điềm đạm, ít ham muốn và không đua đòi theo đám đông. Những kẻ ấy sẽ không

  Featured
 • 09:10 Kinh Mười Nguyện Phổ Hiền - Kinh Nhạc Làng Mai

  Kinh Mười Nguyện Phổ Hiền - Kinh Nhạc Làng Mai

  by Admin Added 610 Views / 0 Likes

  Kinh Mười nguyện Phổ Hiền Con xin đem ba nghiệp thanh tịnh Kính lạy tất cả hằng sa Bụt Trong các thế giới khắp mười phương Quá khứ, vị lai và hiện tại. Thần lực của hạnh nguyện Phổ Hiền Giúp con có mặt khắp mọi nơi Nơi đâu có Bụt là có con Bụt là vô lượng

  Featured

Categories

RSS
Vitamin World